Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Arag off center anti drift dizne aoc

Off centar dizne smanjuju drift i do 90%. Kompakatan dizajn omogućava im laku montažu. Dizne su napravljene od kvalitetnog polimera koji im garantuje dug vek upotrebe.
Opseg radnog pritiska od 1-8 bara.
Ugao lepeza 80°.
Optimalan pritisak 1.5-3 bara.
Primena biljnih sredstava za zaštitu i regulaciju rasta.

Dizne off center (centar isključen) mogu se koristiti u dve svrhe (slika ispod):
A) na kraju grane sa diznom okrenutom ka spolja, za prskanje površina koje obične dizne ne mogu poprskati zbog dimenzija grane.
B) na kraju grane sa diznom okrenutom ka unutra za sprečavanje prskanja neželjenih oblasti (susedne parcele...).

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs