Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Arag dizne za tečno đubrivo psp

Ugao prskanja omogućava savršeno pokrivanje đubrivom. Konstantno prskanje u svakom opsegu pritiska. Poseban raspored rupa obezbeđuje konstantno jednako prskanje čak i ako se visina grane menja. Ako se koristi u preporučeni opsezima pritiska i na visini grane između 35 i 100 cm dizne za đubrivo obezbeđuju linearno prskanje bez preklapanja i ne oprskanih područja kao i bez hemijskog oštećenja useva izazvano direktnim kontaktom sa đubrivom.
Ugao lepeza 120°.
Optimalan pritisak 1-3 bara.
Primena tečnih đubriva.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs