Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Arag dizne za vetar afc

Ujednačeno prskanje pri različitim pritiscima. Smanjenje drifta do 90% (na tri bara) u odnosu na klasične dizne. Prska se sa velikim kapima koje u sebi sadrže mehuriće vazduha, padanjem na useve kapi se razbijaju na više manjih kapljica. Zahvaljujući obliku i kavalitetnoj keramici dugotrajnost je zagarantovana.
Opseg radnog pritiska od 1-15 bara.
Ugao lepeza 110.°
Optimalan pritisak 1.5-8 bara.
Primena biljnih sredstava za zaštitu i regulaciju rasta.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs