Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Arag twin dizne atc

Ugao prskanja obezbeđuje bolju penetraciju sredstva na vegetaciju , čime se poboljšava efikasnost prskanja. Kombinovani prolazak vazduha i dvostruki ventili omogućavaju smanjenje odstupanja i osigurava dobru pokrivenost.
Kompaktna izrada twin dizni (visina 23 mm) i kvalitetna keremika obezbeđuju izuzetno dug vek upotrebe. Visoki dvostruki vazdušni ulazi sa sistemom protiv začepljenja (le profil). Smanjenje driftA do 90 %.
Opseg radnog pritiska od 1.5-4 bara.
Ugao lepeza 110.°
Optimalan pritisak 2-4 bara.
Primena biljnih sredstava za zaštitu i regulaciju rasta.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs