Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Arag standardna dizna za vetar tfs

Ugao prskanja obezbeđuje bolju penetraciju sredstva na vegetaciju , čime se poboljšava efikasnost prskanja. Trodelna struktrura omogućava lakše čišćenje. Dizne su izrađene od kvalitetnog polimera što im omogućava dug vek upotrebe.
Opseg radnog pritiska od 1.5-15 bara.
Ugao lepeza 90.°
Optimalan pritisak 1.5-8 bara.
Primena biljnih sredstava za zaštitu i regulaciju rasta.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs