Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Objašnjenje za korišćenje tabele
Npr. Ako imate žutu diznu i želite da prskate oko 120 L/Ha potrebno je da imate pritisak od 3 bara i da se krećete brzinom od 8 Km/H. Dalje u vodiču za izbor možete videti da sf dizne imaju preporučeni opseg od 2-3 bara.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs