Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

sistemi za navodnjavanje centar pivot

Centar pivot sistemi za navodnjavanje karakteriše navodnjavanje parcela bilo kog oblika. Ovo je moguće zahvaljujući kružnom kretanju pivota te je moguće navodnjavati parcele nepravilnog oblika tao i različite strukture zemljišta. Kod ovog sistema jedan kraj mašine je fiksiran dok se drugi kreće odnosno pogoni preko motora. Fiksirani deo se snadbeva vodom iz bunara ili nekog grugog izvora, dalje se prenosi do glavnih cevi i prskalica do površine koja se tretira. Centar pivot se kreće oko jednog centra, a prilikom kretanja na njivi ostavlja tragove u obliku koncentričnih krugova. Centar pivot sistem za navodnjavanje spada u najjeftinije pivot sisteme za navodnjavanje. Centar pivot modeli dostupni su u prečnicima od: 133, 168 i 203m.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs