Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

sistemi za navodnjavanje Lineari

Lineari za navodnjavanje se kreću napred i nazad duž pravougaone ili kvadratne parcele. Postoje dva tipa lineara: sistem navodnjavanja iz kanala ili navodnjavanje vodom iz creva.

Lineari sa napajanjem vodom iz kanala mogu da koriste betonske ili zemljane kanale, voda se povlači sistemom usisne korpe sa samoprečišćavajućim filterom. Sistem se montira na dva ili četiri točka i dostupan je u dimenzijama 133,168 i 203m.

Lineari sa snadbevanjem uz pomoć creva idealni su kod terena pod nagibom i kod onih gde nije moguće koristiti kanal. Sistem se montira na kolica sa dva ili četiri točka u zavisnosti od dužine creva i njegovog prečnika.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs