Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Sakupljač granja Sirio 1

Sakupljač granja Sirio 1 služi za sakupljanje ostataka granja od rezidbe u voćnjacima i vinogradima. Rotaciona četka sakupljagranje u sredinu redova kako bi se olakšala dalja obrada i sakupljanje granja. Rotacioni sakupljač granja pozicioniran je na prednjoj strani traktora i zahvaljujući svojoj jednostavnoj strukturi omogućava jednostavnu obradu odnosno sakupljanje granja posle orezivanja ili pucanja suvih grančica.
Koristi se u redovima od 110 do 180 cm širine od centra traktora. Rotirajuća četka (PVC) u kontaktu sa granjem izbacuje na sredinu reda, takođe se prilagođava neravnom terenu.
Mašina je pogodna za traktore sa minimalnim protokom ulja od 20 litara u minutu i pritiskom od 160 bara, i jedan par hidrauličnih izvoda.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs