Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Elektro hidraulični upravljač sa komandnom kutijom 2+1.

Elektro hidraulični upravljač saručicama i komandnom kutijom 3+1 i kontrolom protoka.

Elektro hidraulični upravljač sa ručicama i komandnom kutijom 2+1 i kontrolom protoka.

DVR dodatak za uklanjanje mladica.

Elektro hidraulični upravljač sa komandnom kutijom 4+1 sa džojstikom.

Četka za oplevljivanje lastara 25/50 cm.

Četka za sakupljanje granja iz vinograda u sredinu reda sa dva dodatka za sakupljanje.

Četka za sakupljanje granja iz vocnjaka u sredinu reda sa dva dodatka za sakupljanje.

Elektro upravljačka komanda sa magnetnim ventilom.

Dodatni klip za priključnu opremu.

Dodatni produženi hidraulični klip za priključnu opremu.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs