Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994

PPS heder za suncokret Metalagro AD (univerzalni okvir)

Specijalno dizajnirani adapteri za suncokret za sve tipove kombajna osim ZMAJA, za 6,8 ili 12 redova sa širinom od 70cm.
Obik kanala između razdelnika hedera podize glave suncokreta istovremeno ih naginje preko transportne trake. Specijalno dizajnirana guma za prikupljanje omogućava prikupljanje bez gubitaka, jer se bilo koje seme koje je izletelo iz glave suncokreta gumenim kaiševima transportuje u usisni puž hedera, a zatim u komoru kombajna. Na ovaj način se smanjuju gubitci tokom žetve, čak i kada je vlaga ispod 8%.

Uz kupovinu hedera opciono se mogu kupiti i kolica sa 1 ili 2 mosta.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs