Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Starter za Lay Flat - ženski navoj 3/8"
Starteri za lay flat koriste se u sistemima za navodnjavanje kap po kap odnosno u sistemima za navodnjavanje sa kapajućom trakom. Izrađeni si u od kvalitetnih materijala i izuzetno otporni na hemijske, uv i druge uticaje.
Šifra artikla: P-35100000

Starter za Lay Flat - ženski navoj 1/2"
Starteri za lay flat koriste se u sistemima za navodnjavanje kap po kap odnosno u sistemima za navodnjavanje sa kapajućom trakom. Izrađeni si u od kvalitetnih materijala i izuzetno otporni na hemijske, uv i druge uticaje.
Šifra artikla: P-35100001

Starter za Lay Flat - ženski navoj 3/4"
Starteri za lay flat koriste se u sistemima za navodnjavanje kap po kap odnosno u sistemima za navodnjavanje sa kapajućom trakom. Izrađeni si u od kvalitetnih materijala i izuzetno otporni na hemijske, uv i druge uticaje.
Šifra artikla: P-35100002

Offtake Layf lat
Offteke layflat za traku 17 mm koristi se kod sistema za navodnjavanje sa kapajućom trakom.
Šifra artikla: P-31390017

Spojnica trake 17 mm i 22 mm
Spojnica za traku 17 i 22 mm koristi se kod sistema za navodnjavanje sa kapajućom trakom.
Šifra artikla: P-31330016 do P-31330020

Priključak trake 17-17 mm
Priključak za traku 17-17 mm koristi se kod sistema za navodnjavanje sa kapajućom trakom.
Šifra artikla: P-31431717

Adapter offtake 17 mm i 22 mm
Adapter za traku 17 i 22 mm koristi se kod sistema za navodnjavanje sa kapajućom trakom.

Bušač rupa za lay flat
Klešta za bušenje rupa za lay flat i postavljanje starteta kod sistema za navodnjavanje layflat crevima.
Šifra artikla: P-40040018

Klešta za navlačenje cevi lay flat
Klešta za navlačenje cevi koriste se za postavljanje sistema za navodnjavanje lay flat crevima.
Šifra artikla: P-40660704

Probijač za kapaljke 3,4,6,8 i 10mm
Probijač za kapaljke koristi se kod postavljanja sitema za navodnjavanje kap po kap.
Šifra artikla: P-3068003, P-3068004,
P-3068006, P-3068008, P-30680010

Metalne stege
Izuzetno kvalitetne metalne stege različitih prečnika stezanja od 47 mm pa do 230 mm.
Šifra artikla: P-41324751 do P-41322123

Kapljači Ardas protok vode 0-70 l/h
Podesivi kapljači Ardas koriste se u sistemu za zalivaje kap po kap. Protok vode se može podešavati od 0-70 litara po satu.
Šifra artikla: P-30910000

Kapljači Strimon protok vode 0-100 l/h
Podesivi kapljači Ardas koriste se u sistemu za zalivaje kap po kap. Protok vode se može podešavati od 0-100 litara po satu.
Šifra artikla: P-30910100

Kapaljke Nestos od protok vode 2-32 l/h
Nestos kapljači protočnosti od 2 l/h do 32 l/h koriste se za navodnjavanje voćnjaka, plastenika, cveća, bilajka u saksijama, povrtarskih kulura... Podesiva protočnost Nestos kapaljki omogućava navodnjavanje onih kultura koje ne zahtevaju veliki protok vode pa sve do onih kod kojih je potrbna velika količina vode.
Šifra artikla: P-30920002, P-30920004, P-30920016

Kapaljke Evros protok vode 0-150 l/h
Kapljači Evros protočnosti od 0-150 l/h izuzetno su pogodni za navodnjavanje svih vrsta voćnjaka, plastenika, bašti... zahvaljujući širokom opsegu podešavanja protoka vode.
Šifra artikla: P-30930150

Kapljači Bubbler protok vode od 0-140 l/h
Kapljači Bubbler protočnosti od 0-140 l/h izuzetno su pogodni za navodnjavanje svih vrsta voćnjaka, plastenika, bašti... zahvaljujući širokom opsegu podešavanja protoka vode.
Šifra artikla: P-30980140

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs