Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Pumpe za navodnjavanje Iveco motor sa Rovatti pumpama

Pumpe za navodnjavanje dizel na šasiji sa pneumatskim točkovima, integrisanim rezervoarom i mehaničkim stopama za stabilizaciju sistema.
Pumpa spojena sa motorom preko kućišta zamajca ( sae-prirubnice ). Osovina pumpe kandžastom dvodelnom spojnicom priključena na zamajac motora. Potpuna elktronska kontrola rada motora sa zaštitom kod pada-porasta pritiska, odnosno gubitka vode u sistemu i 24-voro satni tajmer u sistemu. U sklopu sistema integrisan akumulator, paljenje motora ključem. Izuzetne pumpe za zalivanje.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs