Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Koji faktori utiču na drift
Veličina kapi predstavlja najveći uticaj na zanošenje putanje kapljice odnosno drift. Generalno govoreći, što duže kapljica lebdi u vazduhu veće su i verovatnoće skrenuti sa željene putanje. Male kapljice bolje pokrivaju površinu, ali zbog svoje lakoće podložnije su driftu. Činjenica je da padaju mnogo duže i vetar ih može dosta daleko odneti od željenog cilja prskanja. Na primer (Slika ispod-desno) kap puštena sa 30 cm visine po vetrovitim uslovma ( vetar 1.3 m/s na 20°C) odleteće 0,1 m ukoliko ima prečnik 400µm ili 33 m ako ima prečnik 20 µm. Kapljice manje od 50µm se ne preporučuju jer padaju veoma dugo. Generalno kapljice ispod 200 µm treba izbegavati, preporuka je kapljica od 200 do 300 µm.
Glavni faktori koji utiču na stvaranje drifta:
- Veličina kapi
- Vremenski uslovi
- Visina prskanja
- Radna brzina
- Vrsta sredstva za prskanje

Zašto je važno kontrolisati drift
Smanjenjem drifta postiže se smanjenje zagađenja vazduha, očuvanje vodenih resursa, zdravlje i bezbednost ljudi i životinja, bolje i kvalitetnije prskanje što dovodi do boljih i kvalitetnijih useva i povećanje prihoda od istih.
Održavanje dizni
Problem kod dizni ne detektuje se promenom oblika same dizne, jedino se promenom prskanja dizne otkriva problem. Prskanje se mora redovno kontrolisati, ukoliko je protok veći za 10% od uobičajnog preporučuje se zamena dizni. Za duži vek trajanja preporučuje se pranje dizni nakon svakog prskanja. Nikako ne koristiti šiljate predmete za čišćenje rupa (ekseri, igle isl). Koristiti deterdžent u skladu sa vrstom dizne i četkicu.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs