Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Slavina za kap po kap 20 x 20 mm cev -cev
Slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za pritiske do 4 bara sa minimalnim gubitcima pritiska.
Šifra artikla: P-31572020

Slavina za kap po kap 1/2" x 1/2" sa dva muška navoja
Slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za pritiske do 4 bara sa minimalnim gubitcima pritiska.
Šifra artikla: P-31560101

Slavina za kap po kap 3/4" x 1/2" ili 3/4" sa dva muška navoja
Slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za pritiske do 4 bara sa minimalnim gubitcima pritiska.
Šifra artikla: P-31560201 ili P-31560202

Slavina za kap po kap 1/2" x 1/2" muško ženska
Slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za pritiske do 4 bara sa minimalnim gubitcima pritiska.
Šifra artikla: P-31590101

Slavina za kap po kap 1/2" x 3/4" muško ženska
Slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za pritiske do 4 bara sa minimalnim gubitcima pritiska.
Šifra artikla: P-31590102

Slavina za kap po kap 3/4" x 3/4" muško ženska
Slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za pritiske do 4 bara sa minimalnim gubitcima pritiska.
Šifra artikla: P-31590202

Mini slavine lock sistem 1/2" x 16 mm
Mini slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za pritiske do 4 bara sa minimalnim gubitcima pritiska.
Šifra artikla: P-31660116

Mini slavine lock sistem 1/2" x 20 mm
Mini slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za pritiske do 4 bara sa minimalnim gubitcima pritiska.
Šifra artikla: P-31660120

Mini slavine lock sistem 3/4" x 16 mm
Mini slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za pritiske do 4 bara sa minimalnim gubitcima pritiska.
Šifra artikla: P-31660126

Mini slavine za kapajuće trake 16 x 17 mm
Slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za pritiske do 4 bara sa minimalnim gubitcima pritiska.
Šifra artikla: P-31682017

Slavina za kapajuće trake sa maticom 17 mm
Slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za pritiske do 4 bara sa minimalnim gubitcima pritiska.
Šifra artikla: P-31760017

Slavina za kapajuće trake Gromet cev 16 mm
Slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za pritiske do 4 bara sa minimalnim gubitcima pritiska.
Šifra artikla: P-31760016

Slavina za kapajuće trake Gromet cev 20 mm
Slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za pritiske do 4 bara sa minimalnim gubitcima pritiska.
Šifra artikla: P-31760020

Slavina sa niplom 1/2" za traku 17 mm
Slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za pritiske do 4 bara sa minimalnim gubitcima pritiska.
Šifra artikla: P-31790117

Kuglični ventil 3/4,1" x 3/4,1" ženski navoji
Slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za velike pritiske do 10 bara sa minimalnim gubitcima pritiska zahvaljujući kugličnom kućištu.
Šifra artikla: P-31500202, P-31500303

Kuglični ventil 1" x 1" muško ženski navoji
Slavine su pogodne za upotrebu u plastenicima, baštama, u opšte u sistemima za navodnjavanje kap po kap. Izrašene su od poliacetala (POP), tako da se mogu filtriratii sve vrste hemijskih materija bez opasnosti od ostecenja. Pogodni su za velike pritiske do 10 bara sa minimalnim gubitcima pritiska zahvaljujući kugličnom kućištu.
Šifra artikla: P-31520303

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs