Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Svetospremač Granoter Supra

Setvospremač Granoter Supra je vrhunska mašina za setvenu pripremu. Svetospremači su proizvod slovenačke firme Gorenjc, u ponudi se nalaze modeli radnih širina od 315 do 525cm.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs