Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Voćarsko vinodradarski rasturivač stanjaka

Višegodišnji zasadi u voćarstvu i vinogradarstvu odnose hranljive materije iz zemljišta, što uslovljava smanjenje prinosa dužim iskorišćavanjem zemljišnih površina.
Đubrenje stajnjakom obavlja se svakih 4 - 6 godina.
Voćnjaci i vinogradi za razliku od ratarskih kultura zahtevaju specijalne mašine za đubrenje.
Prednost ovih prikolica je:
-nema potrebe adaptacije ratarskih mašina,
-širina prikolice odgovara razmacima između redova, -mogućnost približavanja biljkama u redovima tako da se dovezeno đubrivo ne mora rasturati ručno.
Po jedinici površine rastura se velika količina stajnjaka, koji se odlikuje kabastim oblikom i značajnom masom. Mehanizovanjem rasturanja stajnjaka otklanjaju se nezgodne strane uslovljene ručnim rasturanjem bilo sa gomila, bilo direktno sa prikolice.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs