Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

agromehanika traktorska vučena prskalica AGS 2500-3000 EN Hp

U novije proizvode AGROMEHANIKE svrstavamo HP garniture, koje se bočno sklapaju i koje imaju svu hidrauličnu opremu. Ovaj tip prskalica spada u proizvode sa visokom produktivnošču. Funkcija ovih prskalica je precizna hemijska zaštita bilja sa pesticidima i zaštita velikih poljoprivrednih površina sa tečnim djubrivom. Dužina garnitura ovih prskalica je 15, 18,21 i 24 m.
Vučena prskalica AGS 2500 EN in 3000 EN sa garniturama HP je savremen proizvod preduzeća AGROMEHANIKA.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs