Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

sistemi za navodnjavanje centar pivot

Fiksirani centar pivot sistem za navodnjavanje.
Kod ovog sistema jedan kraj mašine je fiksiran dok se drugi kreće odnosno pogoni preko motora, ovakav sistem se naziva sistem centar pivot. Fiksirani deo se snadbeva vodom iz bunara ili nekog grugog izvora, dalje se prenosi do glavnih cevi i prskalica do površine koja se tretira. Prednost ovog sistema je što se uz manje rada i manjeg utroška vode navodnjava od 13 ha do 200 ha od izvora vode. Centar pivot se kreće oko jednog centra, a prilikom kretanja na njivi ostavlja tragove u obliku koncentričnih krugova.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs