Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Fiksirana kula
Fiksirana toplo pocinkovana kula ima glavni panel sa kontrolama za automatsko gašenje i okretanje, merač pritiska, svetlo, i elektrčni kolektor.

Kontrolni panel:
glavi prekidač, transformator, on-off prekidač, indikatori za kontrolu, glavni kontaktor, napred/nazad kontaktor.

Dizel generator
Generatori mogu biti od 6-20 kw.

Oslojena cev
Galvanivovana cev oslojena 8", 6 5/8", 5 9/16" za specijalne vode.

Cev
Galvanizovana cev diametra 8", 6 5/8", 5 9/16".

Točkovi
Gumeni točkovi: 11,2x38 dobar klirens i flotacija, 14,9x24 bez unutrašnje gume za teže i duže konstrukcije, 16,9x24 za duže konstrukcije.

Točkovi
Plastični točkovi: 10x38 sastavljene od 16 komada plastičnih segmenata svaki po 4kg. Ovakve gume se nikada neće istrošiti imaju uv zaštitu.

Kontaktor na kuli
Kontaktor 600 V 16amp/min. Prekidač poravnanja 277 V 15 amp. On-off prekidač 10amps.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs