Best & Co International Group

Бесповратна средства за младе пољопривреднике у 2022. години

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2022. години
Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи до 200.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 90% укупно прихватљивих трошкова. Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ). Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 1.500.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави јесте 500.000,00 динара.....

Posetite online prodavnicu Best&Co

Best&Co internet prodavnica na kojoj možete pronaći kompletnu ponudu našeg prodajnog programa sa cenama, opisima, slikama. Na internet prodavnici takođe možete i poručiti artikle samo jednim klikom.