Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Gorenc - Gruber Terasofter

Gorenc gruber Terasofter je vrhunska mašina za površinsku obradu pre setve omogućuje obradu do dubine od 30 cm. Visokoefikasan uređaj za obradu površine pre setve. Snažan sistem zuba i nivelirajući valjak efikasno drobe grudve, provetravaju i opuštaju setvenu površinu. Osim toga, kombinuje žetvene ostatke sa zemljom kako bi povećao klijavost useva i smanjio eroziju plodnog tla. U kombinaciji sa sejalicom, gruber omogućava uštede u broju prolaza. Potreban je samo jedan umesto dva ili čak tri prolaza.
Valjci za gruber mogu biti cevni ili v-valjci.
Cevni valjak (kavez) fi 540mm pogoduje za normalna do suvlja tla. Cevi spiralne forme obezbeđuju pritisak na tlo.
V valjak fi 540mm pogoduje vlažnijim vrstama tla, ne začepljuje se pritiska tlo po tačkama.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs