Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Mašina za sakupljanje lešnika JOLLY

Nošena italijanska mašina za sakupljanje jezgrastih plodova (badema, lešnika...)Sakupljanje se vrši pomoću prednje rotirajuće četke: ona prenosi proizvod ka svrdlima čime se selektuje voće iz otpadnog proizvoda. Na kraju ciklusa sve plodove gura vazduh prema kolicima ili kontejneru. Mokro ili travnato zemljište ne predstavlja nikakvu poteškoću za mašinu.Mašina se kači na traktor u tri tačke sa prednje strane, kao i sa zadnje strane na bilo koji traktor, pogon se može dati ili preko kardana pri 540 o/min, 1000 o/min.
Mašina dolazi u tri tipa:
Normal - sa prednjim plastičnim valjkom, sa 4 unutrašnja rotirajuća valjka za čišćenje, sa normalnim prednjim oblikom bez unutrašnje rešetke
Super - sa prednjim plastičnim valjkom, sa 4 unutrašnja rotirajuća valjka za čišćenje, sa super prednjim oblikom i unutrašnjom rešetkom
Eco - sa prednjim plastičnim valjkom, bez 4 unutrašnja rotaciona valjka za čišćenje, sa normalnim prednjim oblikom bez unutrašnje rešetke

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs