SRBIJA 21460 VRBAS suvoborska 2 telefon 00381(0)21 794-150 021 791-772 021 790-476 telefax 00381(0)21 794-151

SAVETI PRI KUPOVINI PUMPE ZA NAVODNJAVANJE

Najbolji način da ne budete prevareni je da od prodavca tražite dijagram pumpe ili krivu protoka: Dijagram pumpe je prikaz mogućnosti pumpe u kordinatnom sistemu gde je na "x"osi prikazan mogući protok pumpe m3/h = t/h, l/min.Na "y" osi je prikazan mogući pritisak koji pumpa može da postigne i isti se standardno prikazuje u metrima gde je 10m = 1 bar.
Na dijagramu su obavezno prikazane dve krive ,kriva mogućih pritisaka pumpe (zelena kriva) i kriva potrebne snage motora koju apsorbuje pumpa(braon kriva). Pri odabiru pumpe se rukovodite jednim od dva bitna podatka koji su vam potrebni t.j. koliki vam je pritisak potreban ili koliki protok pumpe želite .
Na slici sa desne strane je napravljen jedan primer gde su prikazane tri tačke, tačka "a": prikazuje protok pumpe od 60 m3/h ( 1000 l/min) tačka "b": prikazuje koliko pumpa apsorbuje snage u ovom prikazu 30 KS tačka "c":prikazuje koji pumpa pravi pritisak u ovom prikazu 90.m= 9 bara Napominjemo da informaciju o krivoj potrebne snage motora koju pumpa apsorbuje morate da uzmete pažljivo odnosno bez obzira na tip motora (traktor, dizel,benzin,elektro motor) motor mora biti jači kako bi se pumpa uopšte mogla pokrenuti.

ZABLUDE PRI KUPOVINI PUMPE ZA NAVODNJAVANJE
1
Nikada ne kupujte pumpu za navodnjavanje pre nego što ste dizajnirali-projektovali sistem odnosno napravili plan. Mnogi ljudi svake godine izgube velike količine novca tako što su kupili pumpu za navodnjavanje pre nego što su napravili plan "projekat" t.j.posle su ustanovili da pumpa koju su kupili nije odgovarajućeg tipa odnosno nema karakteristike koje zahteva njihov sitem za navodnjavanje.
2
Tablica sa karakteristikama pumpe Mnoge pumpe imaju pogrešno napisane performanse-karakteristike na fabričkoj tablici fiksiranoj na pumpu. Nesavesni trgovci ili trgovci koji ne poznaju problematiku koriste isti način prezentacije pri prodajii pumpe.Naime ako na fabričkoj tablici stoji da pumpa ima kapacitet 1000 l/min ,pritisak 10 bar-a (H=100m) znači da su "zaboravili"napisati "ili" t.j. prikazana su dva dijametralno suprotna podatka, ako pumpa daje kapacitet (Q) 1000 l/min onda ne pravi pritisak 10 bar-a odnosno ako pravi 10 bar-a onda nema kapacitet 1000 l/min. Da bi ste bolj razumeli navešćemo primer.Prilikom kupovine automobila trgovac kaže da kola primaju 5 putnika i idu 100 km/h.Vi kupite automobil krenete na put i ustanovite da kada je u kolima 1 putnik kola idu 100 km/h a kada u kolima ima 5 putnika ista idu 50 km/sat. To je to " ili " koje nisu napisali.Ista situacija je i kod pumpi.
3
Naziv pumpe U brojnim katalozima,internet prezentacijama i prodavnicama će te naići na pumpe koje se prodaju pod imenom "pumpe za navodnjavane" to su obično male pumpe sa slabim performansama i obavezno su jeftine .Takve pumpe se ne mogu koristiti u navodnjavanju i obično to utvrdite pošto ste istu kupili i priključili je na sistem za navodnjavanje odnosno iste se ponekad mogu koristiti u sistemima "kap po kap".Pumpe za navodnjavanje se prodaju pod imenom "pumpe visokih pritisaka".
4
Tip izvora vode-odabir pumpe Pre projektovanja-planiranja sistema i pre kupovine bilo kakve pumpe prvo ustanovite: -tip izvora vode :bunar (prečnik,dubina) ili otvoreni izvori -kapacitet( izdašnost) izvora vode (bunara)ima ograničeni kapacitet dok otvorena voda (jezero,reka...)ima "neograničen" kapacitet -ustanoviti statički nivo ili narodnim jezikom "ogledalo" t.j. na kojoj je dubini voda u odnosu na vrh bunara.Jako važno centrifugalne pumpe generalno mogu podići vodu sa 6 metera dubine preko te dubine se koriste dubinske(potapajuće pumpe) -ustanoviti dinamički nivo t.j. posle stavljanja pumpe u pogon koliko će pasti nivo vode odnosno na kojem nivou će bunar imati konstantnu količinu vode. -prilikom kopanja bunara tražite od "bunardžije" da vam da garanciju na količinu vode (izdašnost) i podatke o dinamičkom i statičkom nivou.
5
Najčešći problemi u praksi na relaciji pumpa-bunar koji se konstatuju kad je već kasno. -bunar iskopan sa malim prečnikom- nema dovoljno vode shodno potrebama sistema za navodnjavanje -bunar iskopan sa malim prečnikom a statički nivo nizak (ispod 6.m) tako da klasična centrifugalna pumpa ne može da radi normalno. -bunar iskopan sa malim prečnikom a statički nivo nizak (ispod 6.m) nemoguće spustiti odgovarajuću dubinsku pumpu.
6
Najčešći problemi prilikom kupovine motornih pumpi -kapacitet pumpe određen je brojem obrtaja iste ,što znači da pogonska agregat (dizel motor) mora da omogući potreban broj obrtaj i tu počinju problemi obično proizvođači motornih pumpi daju podatak o maksimalnom protoku pri maksimalnom broju obrtaja motora. Ni jedna motorna puma u praksi tako ne može da radi odnosno može da radi jedno kratko vreme dok ne dođe do kvara motora. Svaki proizvođač motora daje krivu(dijagram) snage u zavisnosti od broja obrtaja i po svetskim standardima su to tri dijagrama "N"(ISO1585) kriva prikazuje maksimalnu snagu pri maksimalnom broju obrtaja "NB"(ISO 3046) kriva snage prikazuje dijagram pri konstantnom broju obrtaja motora i ne konstantnim opterećenjem "NA"(ISO 3046) kriva snage prikazuje dijagram pri konstantnom broju obrtaja motora i konstantnim opterećenjem Pri kupovini za vas je najvažnija kriva "NA" i iz nje će te videti podatke koji su vama važni za odabir motorne pume t.j. -koju snagu motor ima pri određenom broju obrtaja što znači da ako motor ima maksimalno 2400 o/min ne može dugo da radi na tom broju obrtaja -kolika je potrošnja goriva pri određenom broju obrtaja.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs