Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

sistemi za navodnjavanje lineari

Sistem se kreće linearno preko točkova koji se pogone preko motora i navodnjavaju pravougaone površine. Sistem se naziva lateralni pokretni sistem ili linearni sistem. Za razliku od sistema centar pivot, dužina navodnjavane površine ne zavisi od dužine mašine već kod laterlanih sistema zavisi od dva faktora : dužine sistema i distance kretanja. Sistem se obično koristi za navodnjavanje trave, zrnastih kulura, povrća, pamuka, repe. Sistem se može sastojati od 1-18 "mostova". Najekonmičniji su sistemi od 7 pa na više.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs