Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

SPAPPERI modularna sušara za duvan FE100

Sušara duvana FE100 za sušenje zelenog duvana. Vruć vazduh koji proizvodi generator duva odozdo nagore i vrši sušenje. Kontrolor sa unapred podešenim i podesivim programom nadgleda i upravlja čitavim ciklusom, garantujući savršen tretman.
Punjenje: vrši se uvođenjem zelenih listova duvana u posebnim kontejnerima za duvan u sušaru na dve podignute platforme koje omogućavaju savršeno prozračivanje unutar kaveza tokom faze sušenja.
Istovar: nakon ciklusa sušenja, kavezi se izvade iz rerne i nakon toga se istresu listovi duvana.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs