Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

TRAKTORSKI KARDANSKI MIKSER ZA OSOKU SERIJA "M-mb"

Traktorski mikser za osoku za površinske bazene. MB i M mikseri za osoku dizajnirani su da vrše homogenizaciju i delimično mlevenje površinske kore i sedimenata u bazenima za osoku. Rukovanje sa mikserom je lako čak i kod bazena koji su nepristupačni. Тretiranje osoke iz štala, farma svinja i svih ostalih farmi koja sadrži koru, sedimente ili đubrivo.
Оperacije: mešanje sa delimičnim mlevenjem, homogenizacija i oksigenacija.
Operativne i konstrukcione karakteristike:
-mešanje velikih količina otpadnih voda u kratkom periodu
-traktor radi na 500 o/min sa dvostrukom prenosom na 90º
-visoke performanse, zbog posebnog oblika sečiva
-prenos u ulju sa kugličnim ležajevima sa vidia zaptivačima
-mikser je fiksiran na nosaču sa priključkom na traktor u tri tačke
-regulisanje dubine se postiže preko hidrauličnog cilindra
-visina zida rezervoara od 2,5 do 6.5 m
Opciono:
-areacioni-oksigenski sistem
-rotaciono koleno 360 º
M mikser za osoku se isporučuje standardno u pocinkovanoj verziji.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs