Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Veneroni pumpe za osoku serija lt-ltm

Traktorska kardanska pumpa za osoku koristi izvanredne mogućnosti samog traktora kako sa stanovišta pokretačke snage preko kardana omogućava brzu intervenciju na više rezervoara za osoku . Pumpa je opremljena ventilom za preusmeravanje sa kupastom diznom čime se omogućava pokretljivost mlaza gore-dole, levo-desno. Ovom funkcijom se i najtvrđi sedimenti na dnu rezervoara rezbiju i pokrenu.
LTM model sa rotorom koja meša osoku za vreme ispumpavanja. LT pumpa za osoku se isporučuje standardno u pocinkovanoj verziji a po zahtevu se može isporučiti i verzija od nerđajućeg čelika, prikolica je standardno farbana. SECKANJE - dugačka vlakna su iseckana kombinovanom akcijom rotora i ošrica na disku
POUZDANOST - otsustvom rotirajućih noževa je smanjena mogućnost zapušavanaja sistema izazvanih dugim vlaknastim materijalima (koja su često u rezervoarima)
EFIKASNOST- produženje usisavanja rešenog drugačijom konstrukcijom pumpe garantuje odlične performanse čak i sa gustom osokom.
SNAGA - telo pumpe je u potpunosti urađeno od specijalnog livenog čelika,opremljeno je pokretačkim vratilom(osovinom) od nerđajućeg čelika,sa ležajevima u uljnoj kupki i specialnim vidia-vidia sistemom za dihtovanje.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs