Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Veneroni pumpe velikog protoka serija at

Mobilne pumpe serije "AT" se koriste za direktno navodnjavanje useva, punjenje ribnjaka, pretakanje i hitne intervencije u slučaju poplava. Pumpa je povezana sa hidraulikom traktora što omogućava lako manevrisanje istom dok pogon dobija preko kardanskog vratila.
Traktorske pumpe-mobilne kapaciteta od 13200 l/min do 45000 l/min.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs